LEDEN GRAFIMEDIA
DUURZAAMHEIDSKRING
MIDDEN NEDERLAND

BakkerBaarn
BDU
Boom Verweij
Eco Drukkers
KVGO
Libertas Pascal
Opmeer
Drukkerij Riezebos
Rutgers
Spedo
Stimular
Van den Berg
Van Deventer
Van der Most
Vogelaar Verzenders
Drukkerij Wedding

intentie verklaring

Intentieverklaring
Grafimedia Duurzaamheidskring
Midden Nederland

Maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de basis van de grafimedia duurzaamheidskring Midden Nederland.

De aangesloten bedrijven werken aan een zo hoog mogelijk bedrijfsrendement binnen de context van deze verantwoordelijkheid en benutten zo kansen voor minder milieubelasting, het welzijn van medewerkers en maatschappij.

De bedrijven spannen zich in om de risico’s (die hun bedrijfsvoering met zich meebrengt) voor het milieu, de leefomgeving en maatschappij zoveel mogelijk te beperken, via een praktische aanpak en invulling met concrete activiteiten.

Bestaande instrumenten en richtlijnen worden gebruikt om zichtbaar te maken waar ze staan op het gebied van duurzaamheid en welke verbeteringen worden doorgevoerd.

De milieuprestaties worden gemeten en vergeleken met de Milieubarometer. Voor de maatschappelijke aspecten zijn de ISO 26.000-richtlijnen maatgevend. ‘Leren van elkaar’ is de leidraad.

De brede kennis over duurzaamheid binnen de sector wordt gedeeld en verder verdiept. Centraal staat het halen én brengen van informatie over Duurzaam Ondernemen in een open sfeer. Waarbij het zowel gaat over het technisch verbeteren van de bedrijfsvoering als op toenemende bewustwording bij directie en medewerkers.

 

27 januari 2016, Maarn

GRAFIMEDIA IN BEELD
de veranderingen:
FILM
Duurzaamheid grafimediaDuurzaam ondernemen
in de grafimedia:
FILM
Duurzaamheid pers

nixel